Výběr

Katalog

Hlukoměry, luxmetry a anemometry

Mini hlukoměr MS 85 | DOSTMANN

Jednoduchý hlukoměr pro monitorování zvuku a kontrolu hladiny hluku přístrojů

Hlukoměr SL328 | DOSTMANN

Hlukoměr s automatickým přepínáním rozsahů a pamětí pro maximální naměřenou hodnotu

Mini luxmetr MS 86 | DOSTMANN

Jednoduchý kapesní luxmetr pro sledování světelných podmínek na pracovišti a ve fotoateliérech

Luxmetr digitální kapesní LM37

Pro rychlé a spolehlivé zjišťování úrovně osvětlení

UVA-metr

Pro měření světla v rozsahu blízkého ultrafialového záření

Detektor záření alfa, beta a gama

Kapesní přístroj pro měření hladiny alfa, beta a gama-záření

Mini anemometr MS 82 | DOSTMANN

Pro kontrolu systémů vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC)