Výběr

Katalog

HPLC rozpouštědla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETON pro HPLC | HONEYWELL
dimethylketon
C3H6O
ACETON ROTISOLV®
propanon, dimethylketon
C3H6O
ACETONITRIL pro HPLC | HONEYWELL
nitril kyseliny octové, methylkyanid
CH3CN
ACETONITRIL ROTISOLV®
nitril kyseliny octové, methylkyanid
C2H3N
n-BUTYLALKOHOL pro HPLC | HONEYWELL
1-butanol, butan-1-ol
C4H10O
CYKLOHEXAN pro HPLC | HONEYWELL
C6H12
CYKLOHEXAN ROTISOLV® HPLC
C6H12
DICHLORMETHAN ROTISOLV® HPLC
methylenchlorid
CH2Cl2
N,N-DIMETHYLACETAMID ROTISOLV® Headscpace Grade
DMA, dimethylamid kyseliny octové ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)
C4H9NO
1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINON ROTISOLV® Headspace Grade
DMEU, N,N'-dimethylethylenurea, DMI
ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)
C5H10N2O
DIMETHYLSULFOXID ROTISOLV® Headspace Grade
DMSO
ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)
C2H6OS
1,4-DIOXAN ROTISOLV® HPLC
1,4-diethylendioxid
C4H8O2
ETHYLACETÁT ROTISOLV® HPLC
ethylester kyseliny octové
C4H8O2
n-HEPTAN ROTISOLV®
C7H16
n-HEXAN pro HPLC | HONEYWELL
C6H14
n-HEXAN ROTISOLV® HPLC
1-methylpentan
C6H14
CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC
trichlormethan
CHCl3
ISOOKTAN ROTISOLV® HPLC
2,2,4-trimethylpentan
C8H18
ISOPROPYLALKOHOL pro HPLC | HONEYWELL
isopropanol, 2-propanol, propan-2-ol
C3H8O
ISOPROPYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC
2-propanol, propan-2-ol
C3H8O
METHYLALKOHOL pro HPLC | HONEYWELL
methanol
CH3OH
METHYLALKOHOL ROTISOLV®
methanol
CH4O
n-PROPYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC
1-propanol, propan-1-ol
C3H8O
TETRAHYDROFURAN pro HPLC | HONEYWELL
THF
C4H8O
TETRAHYDROFURAN ROTISOLV® HPLC
THF, nestabilizovaný
C4H8O
TOLUEN ROTISOLV® HPLC
C7H8
VODA ROTISOLV® HPLC Gradient Grade
H2O