Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL

GHS hořlavé GHS toxické GHS zdraví nebezpečné

Základní informace

methanol

sumární vzorec CH4O

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [67-56-1]
Molekulová hmotnost 32,04
Hustota 0,79 g·cm-3
Bezp. věty (GHS) H225-H301+H311+H331-H370

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena
(Kč bez DPH)
min 99,5 %, čistý 1 l
M 03301
83,00
5 l
M 03302
303,00
min 99,8 %, p.a. 1 l
M 03101
110,00
2,5 l
M 03102
237,00
5 l
M 03103
352,00
min 99,9 %, pro UV 1 l
M 03501
248,00
2,5 l
M 03502
391,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL

Základní informace

Objednávková tabulka


Čistota Balení Obal Kat.č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 %, Blotting-Grade
pro Western blot
500 ml sklo
R.0082.1
690,00
1 l
R.0082.2
930,00
2,5 l
R.0082.3
1 919,00
ROTIPURAN® min 99,9 %
p.a., ACS, ISO
1 l
R.4627.1
804,00
plast
R.4627.4
741,00
2,5 l sklo
R.4627.2
1 352,00
plast
R.4627.5
1 289,00
5 l
R.4627.6
2 379,00
25 l plech
R.4627.3
5 025,00
ROTISOLV® Pestilyse® plus
min 99,9 %
2,5 l sklo
R.7583.1
1 339,00
min 99 %, pro syntézu 1 l
R.8388.1
%
343,00
470,00
2,5 l
R.8388.2
%
682,00
911,00
plast
R.8388.5
%
625,00
835,00
5 l
R.8388.6
%
956,00
1 276,00
10 l plech
R.8388.3
%
1 532,00
2 045,00
25 l
R.8388.4
%
2 422,00
3 242,00
min 99,5 %, VLSI Grade 2,5 l plast
R.9785.1
1 730,00
5 l
R.9785.2
3 147,00
ROTISOLV® LC-MS Grade, min 99,95 %
s 0,1 % trifluoroctovou kyselinou
eluant pro HPLC
1 l sklo
R.CP06.1
1 371,00
extra čistý, min 99,5 %, Ph. Eur.
R.CP43.1
615,00
2,5 l
R.CP43.2
1 024,00
plast
R.CP43.3
942,00
5 l
R.CP43.4
1 465,00
10 l plech
R.CP43.5
2 379,00
25 l
R.CP43.6
4 395,00
ROTISOLV® Ultra LC-MS
min 99,98 %
1 l sklo
R.HN41.1
658,00
2,5 l
R.HN41.2
1 176,00
ROTISOLV® GC Ultra Grade
min 99,9 %
R.KK44.1
1 497,00
ROTISOLV® Pestilyse®
min 99,9 %
1 l
R.T169.2
741,00
2,5 l
R.T169.1
1 056,00
4 l
R.T169.3
1 528,00
Roti®hydroquant D
suchý, pro odměrnou titraci dle Karl Fischera
1 l
R.T193.1
%
693,00
867,00
2,5 l
R.T193.2
%
1 247,00
1 560,00
60 %, pro syntézu 1 l plast
R.9976.1
426,00
2,5 l
R.9976.2
646,00
5 l
R.9976.3
1 087,00
10 l
R.9976.4
1 635,00
25 l
R.9976.5
2 927,00

% Akční ceny platí do 31. 7. 2020

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,05 %
Acidita max 0,002 %
Odparek max 0,0003 %

Vlnová délka (nm) 260 235 220 210
Min propustnost (%T) 99 85 60 30

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena
(Kč bez DPH)
min 99,9 %, pro HPLC 1 l
M 03702
583,00
2,5 l
M 03701
786,00
4 x 2,5 l
M 03701.4
2 985,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Gradient

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,05 %
Acidita (jako CH3COOH) max 0,002 %
Odparek max 0,0003 %
Gradient test při 254 nm max 0,005 AU

Vlnová délka (nm) 260 235 210
Min propustnost (%T) 98 85 30

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 %, pro HPLC 2,5 l
R.KK39.2
528,00
4 x 2,5 l
R.KK39.4
2 004,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Gradient grade

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,02 %
Acidita max 0,001 %
Odparek max 0,0002 %
Gradient test při 235 nm max 2,0 mAU
Gradient test při 254 nm max 1,0 mAU
Fluorescence (jako chinin) při 254 nm max 1,0 ppb
Fluorescence (jako chinin) při 365 nm max 0,5 ppb

Vlnová délka (nm) >260 235 220 210
Min propustnost (%T) 99 85 60 40

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 %, pro HPLC 1 l
M 03902
678,00
2,5 l
M 03901
1 163,00
4 x 2,5 l
M 03901.4
4 650,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Ultra gradient grade

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,95 %
Barva (Hazen) max 10
Voda (KF) max 0,03 %
Acidita (jako CH3COOH) max 0,002 %
Odparek max 0,0001 %
Gradient test při 220 nm max 0,004 AU
Gradient test při 235 nm max 0,002 AU

Vlnová délka (nm) >260 230 220 210
Min propustnost (%T) 99 80 60 40

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,95 %, pro HPLC 1 l
R.X948.1
772,00
2,5 l
R.X948.2
962,00
4 x 2,5 l
R.X948.4
3 655,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® UV/IR Grade

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,02 %
Acidita max 0,005 meq/g
Odparek max 0,005 %
Fluorescence (jako chinin) při 254 a 365 nm max 1,0 ppb

Vlnová délka (nm) 260 242 232 220 207
Min propustnost (%T) 98 90 80 50 10

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 % 2,5 l
M 03801
1 087,00
4 x 2,5 l
M 03801.4
4 347,00

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTISOLV® LC-MS Grade

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,95 %
Voda (KF) max 0,03 %
Acidita (jako CH3COOH) max 0,002 %
Alkalita (jako NH3) max 0,0001 %
Gradient test při 235 nm max 0,002 AU
Gradient test při 254 nm max 0,001 AU
Fluorescence (jako chinin) při 254 nm a 365 nm max 0,5 ppb
Nečistoty (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na) max 0,05 ppm

Vlnová délka (nm) 260 235 220 210
Min propustnost (%T) 98 85 60 40

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,95 % 1 l
M 03601
%
718,00
898,00
2,5 l
M 03602
%
1 550,00
1 938,00
4 x 2,5 l
M 03602.4
7 749,00

% Akční ceny platí do 31. 7. 2020

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTIDRY® max 50 ppm H2O

Základní informace

Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota, filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,005 %
Acidita max 0,0005 meq/g
Odparek max 0,0005 %

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 % 1 l
R.AE01.1
942,00
2,5 l
R.AE01.2
1 698,00

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití molekulových sít jako sušidla během skladování.

Přidat
Pokračovat

METHYLALKOHOL ROTIDRY® Sept, max 50 ppm H2O

Základní informace

Láhev je opatřená septem, velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota, plněný pod inertním plynem

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Obsah (GC) min 99,9 %
Voda (KF) max 0,005 %
Acidita (jako CH3COOH) max 0,002 %
Odparek max 0,0005 %

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,9 % 250 ml
R.5181.1
1 119,00

Související produkty

Havarijní souprava na rozlité tekutiny

Souprava absorpčních podložek a absorpčního polštáře k likvidaci rozlitých tekutin

Střička širokohrdlá LDPE s potiskem

Laboratorní střičky s popisky v pěti variantách a s barevně odlišenými víčky