Výběr

Katalog

Sorbenty

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

Absorbent olejových látek Penta 99
Vysoce účinný a rychle působící jemný granulát pro pohlcování olejů
AKTIVNÍ UHLÍ  Akční cena
C
MERCURISORB-ROTH®
souprava pro snadnou a rychlou absorpci rtuti
MOLEKULOVÁ SÍTA  Akční cena
hlinitokřemičitany pro sušení, čistění nebo separaci kapalin a plynů
SILIKAGEL  Akční cena
Granulované sušidlo různých barev
SiO2
SILIKAGEL DAVISIL®  DOPORUČUJEME
Špičkový silikagel pro precizní chromatografii.
S 25letou tradicí je DAVISIL jednou z nejrozšřenějších značek silikagelů; pro chromatografii na světě. Přísná kontrola produktu během celého procesu výroby zaručuje konzistentní a reprodukovatelné výsledky i mezi jednotlivými šaržemi.
SILIKAGEL 60 C18 endcapped
Pro SPE a QuEChERS metody
oktadecylem modifikovaný silikagel - endcappingovaný
SILIKAGEL 60 DIAMINO
Pro QuEChERS metodu
Aminopropylem modifikovaný silikagel pro analýzu residuí pesticidů v potravinách. Primární a sekundární aminové funkční skupiny. Odstraňuje polární sloučeniny (organické kyseliny, pigmenty, cukry…) z matric jako je ovoce a zelenina.
SILIKAGEL 60 G
Pro preparaci TLC destiček (se sádrou)
SILIKAGEL 60 G/F254
Pro preparaci TLC destiček (se sádrou)
SILIKAGEL 60 P/F254
Pro preparaci TLC destiček
SILIKAGEL ODOLNÝ VŮČI VODĚ
Voděodolné sušidlo
SILIKAGEL pro exikátory
Bez indikátoru
SILIKAGEL průmyslové kvality  Akční cena
Univerzální sušidlo, sušení staveb, koberců, nábytku...
Spectra/Gel™ Absorbent
Pro koncentraci dialyzovaných proteinů a mikročástic