Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů

  • Snadná aplikace, jednokroková extrakce do 10 minut
  • Účinná absorpce DNA pomocí silikagelové membrány poskytuje získaní spolehlivě vysokého množství DNA
  • V průběhu centrifugace dochází k nebulizaci gelu a k následné filtraci a purifikaci DNA
  • Vhodný pro fragmenty o velikosti 100 bp až 10 000 bp
  • Ideální také pro značenou DNA, např. po fluorescenčním nebo radioaktivním značení