Pro extrakci DNA z agarózového gelu

  • Rychlá, jednoduchá a efektivní extrakce pomocí kolonek (doba extrakce cca 20 minut)
  • Vhodné pro fragmenty délky 100 bp-30 kb
  • Zachování až 90 % z původního objemu vzorku
  • Vstupní objem vzorku až do 300 mg TAE anebo TBE gelu
  • Kit obsahuje speciálně vyvinutý „Binding Enhancer“ pro lepší navázání DNA na kolonku a získání většího množství izolované čisté DNA
  • Extrahovaná DNA neobsahuje zbytkovou agarózu, inhibitory PCR či ligace, ani cytotoxické reagencie a je přímo použitelná pro všechny běžné následné aplikace (klonování, transformace a transfekce)