Pro purifikaci DNA z agarózového gelu či PCR a sekvenačních reakcí

  • Rychlé, snadné a spolehlivé použití
  • Vhodné pro fragmenty 60 bp až 30 kb
  • Purifikace z PCR a sekvenačních reakcí je založena na dvoukrokovém procesu, při kterém se DNA nejprve naváže na membránu kolony pomocí vazebného pufru a poté se v druhém kroku eluuje
  • Při purifikaci z agarózového gelu se kousek gelu nejprve rozpustí a DNA se následně v několika promývacích a centrifugačních krocích promyje, než může být eluována
  • K promývacímu roztoku WSL je nutné před začátkem purifikace přidat ethanol 96-99,8 % (není součástí balení)
  • Doba extrakce: cca 3 min (PCR a sekvenační reakce), cca 20 min (extrakce z gelu)
  • Míra výtěžnosti 60-95 %
  • Extrahovanou DNA skladujte při teplotě +4 °C, pro dlouhodobé skladování je doporučována teplota -20 °C