Speciální plastové kyvety použitelné od 230 nm, ideální pro měření při 260 nm, 280 nm a ve viditelné oblasti

  • UltraVette mikro kyvety pro objemy 70-850 µl
  • Makro a semi-mikro kyvety pro objemy 1,5-4,5 ml
  • Pro analýzu vody a "life science" aplikace
  • Mikro kyvety jsou mimořádně vhodné pro fotometrické stanovení proteinů, ssDNA, dsDNA, RNA a oligonukleotidů v UV oblasti, jsou bez DNáz, RNáz a DNA