(S)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát

CAS: 5794-13-8 Vzorec: C4H8N2O3 · H2O