Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Legionella

  • Směs glycinu a antibiotik inhibuje většinu doprovodné bakteriální flóry, čímž napomáhá selektivnímu růstu legionel