Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM

  • Médium vhodné pro "clonal density cultures"