Dialyzační membrány (střeva) z regenerované celulózy pro laboratorní analýzu a pro ultrafiltraci

  • Obsahují vodu a glycerin pro uchování vlhkosti a asi 0,1 % sloučenin síry
  • Jsou nepropustné pro proteiny a bakterie