Mikrocentrifuga a vortex 2 v 1 pro PCR destičky

  • Automatické naprogramované cykly pro zrychlení a zjednodušení postupů
  • Umožňuje nezávislé mixování nebo centrifugování a střídavé centrifugování a mixování
  • Rotor pro dvě PCR mikrotitrační destičky - ploché, s polovičním nebo plným rámečkem
  • Pro molekulární biologii, izolaci a purifikaci DNA, přípravu vzorků pro PCR, resuspendování pelet, míchání viskózních vzorků a další metody vyžadující práci s velkým počtem malých vzorků
  • Programování a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji