Pipety s jednoduchým ovládáním a vysokou přesností dávkování pevně nastavených objemů od 10 μl do 2 ml

  • Lehký a vyvážený ergonomický tvar pipety pro snadné ovládání pravou i levou rukou 
  • Barevné kódovaní pro rychlou identifikaci objemu pipety
  • Tenký kónus pipety umožňuje pipetování i z úzkých nádob
  • Minimální síla potřebná pro ovládání dávkovacího tlačítka a jeho krátký zdvih usnadňuje dlouhodobé rutinní použití
  • Jednoduchá kalibrace bez použití nářadí díky technologii Easy Calibration
  • Pipeta je autoklávovatelné v sestaveném stavu bez nutnosti rozebrání při 121 °C (15 minut)
  • Při sterilizaci UV zářením může docházet ke změnám barvy
  • Individuální kontrolní certifikát, záruka výrobce 3 roky