Práškový pufr Tris-MOPS-SDS pro denaturační gelovou elektroforézu proteinů

  • Pufr se vyznačuje velmi vysokým rozlišením a zároveň rychlým průběhem elektroforézy
  • Z jednoho sáčku lze připravit jeden litr pufru
  • Při skladování při pokojové teplotě je prášek stabilní 24 měsíců