Pro mikroskopii

  • Pro vizualizaci jader např. během elastického barvení