Vysoce přesné Pasteurovy pipety s graduací

  • Snadno čitelná stupnice
  • Dobrá chemická odolnost
  • Bez DNáz/RNáz, endotoxinů a pyrogenů
  • Jednotlivě balené pipety jsou sterilizovány EO