Standardní kulaté Petriho misky sterilizované beta zářením

  • K dispozici ve dvou variantách: s větracími otvory pro zajištění optimální výměny plynů a bez větracích otvorů pro dlouhé inkubační časy