Biologicky inertní pipeta s vatovou zátkou na jedno použití

  • Nepyrogenní, nehemolytická, sterilizována gama zářením