Lyofilizovaná forma vysoce čisté plazmidové DNA pUC19 (přístupové číslo L09137 v databázi EMBL) o celkové délce 2686 bp

  • pUC19 je standardní high-copy klonovací vektor pro rekombinantní E.coli o celkové délce 2686 bp; extrémně vysoké procento DNA je ve formě "supercoiled" (CCC)
  • Pozice MCS (Multi Cloning Site) uvnitř LacZ genu umožňuje modrobílou selekci
  • Počet kopií plazmidů závisí na teplotě (~70-80 při 37°C a >200 při 42 °C)
  • Vhodné pro: kontrolu účinnosti transformace; porovnání s CCC-formami plazmidů o neznámé velikosti; klonování DNA-fragmentů; restrikci; aj.
  • Plazmidová DNA nese ampicilinovou rezistenci