Kompaktní a jednoduchý přístroj pro rychlé a přesné snímání celé destičky během kultivace v inkubátoru

  • Přístroj je kompaktní a navržen tak, aby se vešel do standardního CO2 inkubátoru
  • Vhodný pro sledování různých typů tkáňových kultur během celé kultivace (bez nutnosti manipulace s buňkami)
  • Snímky jsou ukládány na cloudové úložiště a je možné je rovnou analyzovat (průběh konfluence, "scratch" testy, detekce kolonií)
  • Pomocí integrovaných systémových algoritmů je možné provádět kontroly kvality buněčné kultury, proliferace, cytotoxicity a buněčné migrace několika kliknutími
  • Cloudové úložiště umožňuje přístup Vám (i Vašim kolegům) z chytrého telefonu, tabletu či počítače, ať jste kdekoliv
  • Přístroj je vysoce přesný - snímání je velmi lehce opakovatelné
  • Přístroj neovlivňuje teplotu a proudění vzduchu v inkubátoru, což umožňuje provádět experimenty za optimálních kultivačních podmínek, bez kolísání teploty nebo hladiny CO2, lze monitorovat i buňky kultivované pod hypoxií
  • Velká snímací plocha umožňuje monitorovat tkáňové kultury na destičkách, v kultivačních lahvích, Petriho miskách či v jiných nádobách
  • Díky vhodné konstrukci přístroje lze provádět experimenty založené i na průtoku v mikrofluidních zařízeních