On-line sledování přírůstku buněk během kultivace v inkubátoru

  • Vhodný analytický nástroj do laboratoří buněčné biologie působících v oblasti neurobiologie, vývojové biologie, farmakologie, imunologie, výzkumu rakoviny aj.
  • Lze sledovat dělení, růst a konfluenci buněk a zároveň pomocí algoritmů analyzovat migrace buněk a "scratch" testy, aj.
  • Pravidelné snímání v určitých intervalech po dobu minut, hodin a dnů (přístroj může běžet až týdny)
  • Snímky jsou přístupné prakticky ihned na CytoSMART™ Connect Cloud
  • Lze nastavit automatické upozornění po dosažení určité denzity buněk, při níž je možné s buněčnými kulturami dále pracovat
  • Buněčné kultury lze snímat ve velkém množství kultivačních nádob včetně mikroskopických skel, Petriho misek, T-lahví či destiček
  • Přístroj pracuje při nízkém napětí a je speciálně navržen i pro použití v CO2 inkubátorech