Připravený roztok pufru pro nalévání optimalizovaných gelů SDS-PAGE

  • 4x koncentrovaný pufr pro zvýšenou separaci proteinů a výrazně vyšší stálost gelu
  • Vynikající šíření bandů od 5 kDa do 250 kDa
  • Vyšší pevnost gelu a delší skladovatelnost
  • Kompatibilní se všemi běžnými loading a running pufry
  • Kompatibilní se všemi běžnými metodami gelového barvení
  • Také vhodný pro 2D gely a pro Western Blotting
  • 250 ml roztoku dostatečné pro cca. 100 mini gelů