Fluorescenční qPCR systém s 4+1 kanály

  • Cycler s velmi vysokou přesností pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci (qPCR)
  • Systém se 4 různými fluorescenčními kanály a dvojitým kanálem FAM/SYBR umožňující rychlé měření
  • Jedinečný patentovaný optický detekční systém, který kombinuje vysoce kvalitní fotonásobič a Fresnelovu čočku s krátkou ohniskovou vzdáleností
  • Výsledná krátká vzdálenost od detektoru ke vzorku snižuje ztráty signálu a obecně zvyšuje jeho citlivost
  • Konstrukce termobloku s dutým tvarem snižuje jeho celkovou hmotnost a zajišťuje rychlé zahřívání/chlazení
  • Systém využívá nejmodernější Peltierovy články pro nejvyšší kvalitu reakcí a stabilitu výkonu, což zajišťuje spolehlivé a konzistentní výsledky qPCR
  • Software FastGene®qFYR Analysis Studio