Práškový pufr Tris / EDTA v různých pH hodnotách pro biochemii a molekulární biologii

  • Exaktně předvážené sáčky pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku Tris (roztok 1× Tris se připraví rozpuštěním jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody)
  • Díky lehce zásadité pufrační kapacitě (pH 7,0-9) Tris dobře koresponduje s fyziologickými parametry a je široce využíván v promývacích procedurách, pro ředění vzorků a DNA a při elektroforéze
  • připravený roztok je možné sterilizovat filtrací (0,22 µm) či autoklávováním