Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

  • Vhodná alternativa k ethidium bromidu, netoxická, nemutagenní
  • Při navázaní na nukleovou kyselinu emituje jasně červenou fluorescenci (zachytitelnou pomocí foto filtrů běžně používaných na EtBr)
  • Excitace UV (310 nm) a modrým světlem (540 nm)
  • Detekce min. 0,3 ng nukleových kyselin na proužek
  • Kompatibilní se všemi běžnými následnými aplikacemi