Laboratorní střičky s popisky a s barevně odlišenými víčky

  • Identifikační štítky ve čtyřech jazycích; odolné vůči poškrábání
  • Symboly nebezpečnosti, H-věty a P-věty
  • Barevná šroubovací víčka typu GL 45
  • Pohyblivá sací trubička umožňuje úplné vyprázdnění lahve