Rychlý a jednoduchý detekční systém pro neradioaktivní kvantifikaci proliferujících buněk

  • Kolorimetrický testovací roztok pro hodnocení proliferace a životaschopnosti buněk
  • Netoxický test vhodný pro adherentní a suspenzní buňky
  • Stabilní při okolní teplotě
  • 1 ml roztoku stačí na stanovení přibližně 100 vzorků buněk
  • Fotometrický výsledek za 1 až 4 hodiny
  • Vhodné také pro stanovení cytotoxicity