Přenosný infračervený turbidimetr pro rychlé a přesné měření zákalu vodných roztoků

  • Mikroprocesorový vodotěsný a prachotěsný turbidimetr pro terénní i laboratorní použití
  • Standardní nefelometrický princip měření s detektorem umístěným pod úhlem 90° vůči zdroji světla
  • Infračervený zdroj světla umožňuje měření zákalu bezbarvých i barevných kapalin
  • Jednoduchá a rychlá kalibrace, výsledky měření během několika vteřin
  • Kalibrační standardy podle NIST referenčních materiálů
  • Ideální pro kontrolu kvality vody, měření sedimentujících látek, koncentrace biomasy, čirosti piva a dalších nápojů
  • Odpovídá standardům ISO 7027