Kompaktní vývěva, kompresor, pro čerpání vzduchu a neutrálních plynů

  • Použití pro filtrace vodných roztoků, vakuové sušení a odběr vzorků plynu