Kapesní přístroj pro měření hladiny alfa, beta a gama-záření

  • Blikající LED a zvuková signalizace s vypínačem
  • Přepínač tří rozsahů
  • Hodnoty odečítány pomocí ručičkového měřiče
  • Tovární kalibrace pulzním generátorem
  • Možnost rekalibrace v akreditované laboratoři
  • Měření pomocí standardní Geiger-Müllerovy trubice
  • Dlouhodobá ochrana proti až stonásobnému překročení max. hodnoty měřicího rozsahu