Výběr

Katalog

Deuterované sloučeniny

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETON D6  Akční cena
DMK D6, dimethylketon D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C3D6O
ACETONITRIL D3
trideuteriummethylkyanid
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3CN
AMONIAK D3
25% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
ND3 v D2O
BENZEN D6  Akční cena
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D6
BORODEUTERID SODNÝ
Pro nukleární magnetickou rezonanci
NaBD4
BROMBENZEN D5
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D5Br
CYKLOHEXAN D12
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D12
DEUTERIUM CHLORID
38% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
DCl v D2O
DEUTEROXID SODNÝ
25% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
NaOD v D2O
DIETHYLETHER D10
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C4D10O
1,2-DICHLORBENZEN D4
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D4Cl2
DICHLORMETHAN D2  Akční cena
methylen chlorid D2
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CCl2D2
N,N-DIMETHYLFORMAMID D7  Akční cena
heptadeuterodimethylformamid
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C3D7NO
DMSO D6  Akční cena
dimethylsulfoxid D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C2D6OS
ETHYLALKOHOL D1
ethanol D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C2H5DO
ETHYLALKOHOL D6
ethanol D6, hexadeuteroethanol
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3CD2OD
1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL D2
HFIP-D2, hexafluoropropan-2-ol D2
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C3D2F6O
CHLORBENZEN D5
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D5Cl
CHLOROFORM D1  Akční cena
trichlormethan D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CCl3D
ISOPROPYLALKOHOL D1
isopropanol D1, 2-propanol D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci
(CH3)2CHOD
ISOPROPYLALKOHOL D8
isopropanol D8, 2-propanol D8
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C3D8O
JODMETHAN D3
methyljodid D3
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3I
KYSELINA MRAVENČÍ D2
95% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
DCOOD v D2O
KYSELINA OCTOVÁ D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CH3COOD
KYSELINA OCTOVÁ D4
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3COOD
KYSELINA ORTHOFOSFOREČNÁ D3
85% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
D3PO4
KYSELINA SÍROVÁ D2
25% roztok v D2O
Pro nukleární magnetickou rezonanci
D2SO4
KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ D1
deuterotrifluoroctová kyselina, TFA-D
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CF3COOD
METHYLALKOHOL D1
methanol D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CH3OD
METHYLALKOHOL D3
methanol D3
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3OH
METHYLALKOHOL D4  Akční cena
methanol D4
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3OD
METHYLCYKLOHEXAN D14
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C7D14
NITROBENZEN D5
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C6D5NO2
NITROMETHAN D3
Pro nukleární magnetickou rezonanci
CD3NO2
OXID DEUTERIA  Akční cena
těžká voda, deuterovaná voda
D2O
PYRIDIN D5
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C5D5N
STYREN D8
stabilizovaný 4-terc-butylkatecholem
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C8D8
TETRAHYDROFURAN D8  Akční cena
THF D8
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C4D8O
1,1,2,2-TETRACHLORETHAN D2
1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethan, TCE-D2
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C2Cl4D2
TOLUEN D8  Akční cena
methylbenzen D8
Pro nukleární magnetickou rezonanci
C7D8
3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONÁT SODNÝ D4
TSP-D4
Pro nukleární magnetickou rezonanci
(CH3)3SiCD2CD2COONa