Výběr

Katalog

Gely

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

AGAR-AGAR
AGARÓZA - TABLETY Roti®garose
Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet
AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose
Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade
AGARÓZA GTQ Roti®garose
Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství
AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose
Agaróza s vysokou hodnotou EEO
AGARÓZA HIGH RESOLUTION Roti®garose
Agaróza pro vysoké rozlišení PCR produktů a fragmentů DNA v rozsahu 50-10 000 bp
AGARÓZA HR-PLUS Roti®garose
Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp
AGARÓZA LM/PCR Roti®garose
Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství
AGARÓZA LOW MELT Roti®garose  Akční cena
Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C
AGARÓZA MEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose
Agaróza se střední hodnotou EEO
AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose  Akční cena
Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin
AGARÓZA PULSED-FIELD Roti®garose
Agaróza určená pro dělení dlouhých fragmentů a pro pulzní gelovou elektroforézu (PFGE)
AGARÓZA Standard Roti®garose  Akční cena
Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy
AGARÓZA SUPER LM Roti®garose
Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy
AKRYLAMID
2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů
C3H5NO
AKRYLAMID A 30% ROTIPHORESE®
Vodný 30% roztok akrylamidu, pro přípravu elektroforetických gelů
AKRYLAMID 40% A-40 ROTIPHORESE®
Vodný 40% roztok akrylamidu, pro přípravu elektroforetických gelů
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)
Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)
Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)
Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19 : 1)
Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29 : 1)
Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)
Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE®(37,5:1)
Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů
ALGINÁT AMONNÝ
z mořských řas
(C18H23O19)nNH4
ALGINÁT SODNÝ
Pro biochemii
(C18H23O19)nNa
BISAKRYLAMID
N,N´-methylen-bis-akrylamid, pro přípravu elektroforetických gelů
C7H10N2O2
BISAKRYLAMID B 2% ROTIPHORESE®
2% vodný roztok bisakrylamidu
GELRITE®
Želírovací látka pro mikrobiologická kultivační média
GELRITE® je vysoce čistý, přírodní heteropolysacharid tvořící stabilní agaru podobné gely při vystavení rozpustným solím. Spotřeba je při srovnání s agarem poloviční.
POLYAKRYLAMID
Flokulační činidlo
(C3H5NO)n
SYNERGELTM
Modifikovaný polysacharidový přídavek k agaróze pro přípravu elektroforetických gelů
ŽELATINA