Výběr

Katalog

Heterocyky a deriváty

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

3-ACETYLPYRIDIN
methyl-3-pyridylketon, 1-(3-pyridinyl)-ethanon
C7H7NO
ADENIN
6-aminopurin
C5H5N5
ALLANTOIN
(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)močovina
C4H6N4O3
2-AMINO-4,6-DICHLORPYRIMIDIN
ADCP
C4H3Cl2N3
7-AZAINDOL
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
C7H6N2
1,2,3-BENZOTRIAZOL
1H-benzotriazol
C6H5N3
BERBERIN CHLORID HYDRÁT
C20H18ClNO4 · x H2O
BILIRUBIN
C33H36N4O6
1,4-BIS[2-(5-FENYLOXAZOLYL)]BENZEN
POPOP
C26H16N2O2
BIS(PINAKOLÁTO)DIBORAN
C12H24B2O4
5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN  Akční cena
BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy
C15H15N2O4BrClP
5-BROMINDOL
C8H6BrN
N-BROMSUKCINIMID
NBS
C4H4BrNO2
1,8-DIAZOBICYKLO[5.4.0]UNDEC-7-EN
DBU
C9H16N2
DMAP
4-(dimethylamino)pyridin
Nukleofilní katalyzátor, aktivační činidlo pro karboxylové kyseliny
C7H10N2
5-(4-DIMETHYLAMINOBENZYLIDEN)RHODANIN
Ke stanovení stříbra
C12H12N2OS2
1,4-DIOXAN
1,4-diethylendioxid
C4H8O2
1,3-DIOXOLAN
alternativa k NMP/NEP, glykolům, arenům
C3H6O2
2,2'-DIPYRIDYL
α,α-dipyridyl, 2,2'-bipyridin
C10H8N2
ESKULETIN
6,7-dihydroxykumarin
C9H6O4
ESKULIN SESKVIHYDRÁT
6,7-dihydroxykumarin-6-glykosid
C15H16O9 · 1,5 H2O
N-ETHYL-2-PYRROLIDON
NEP, ethylpyrrolid-2-on
C6H11NO
1,10-FENANTROLIN MONOHYDRÁT
o-fenantrolin monohydrát
C12H8N2 · H2O
2-FENYLINDOL
C14H11N
GENISTEIN
prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavon
Inhibitor tyrosin specifické protein kinasy
C15H10O5
GENTIOPIKROSID
gentiopicrin
C16H20O9
GLYCINANHYDRID
2,5-piperazinedion, 2,5-diketopiperazin, cyklo(Gly-Gly)
C4H6N2O2
GUANIN
4-aminohypoxanthin
C6H5N5O
HEMIN CHLORID
chlorohemin, ferriprotoporfyrin
C34H32ClFeN4O4
HESPERIDIN
hesperetin-7-rutinosid
z pomerančovníku čínského (Citrus sinensis)
C28H34O15
HESPERITIN
3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavonon
C16H14O6
HEXAMETHYLENTETRAMIN
urotropin, hexamin
C6H12N4
HISTAMIN DIHYDROCHLORID
2-(4-imidazolyl)ethylamin dihydrochlorid
C5H9N3 · 2 HCl
5-HYDROXYMETHYLFURFURAL
5-hydroxymethyl-2-furaldehyd, 5-hydroxymethyl-2-furankarbaldehyd, HMF
C6H6O3
IMIDAZOL
glyoxalin
C3H4N2
INOSIN
hypoxanthin-9-β-D-ribofuranosid
C10H12N4O5
ISORHAMNETIN
C16H12O7
IZATIN
isatin, 2,3-indolindion
Reagent pro spektroskopické stanovení thiofenu a prolinu.
C8H5NO2
KANTARIDIN
C10H12O4
(+)-KATECHIN
(+)-katechol
z čajovníku čínského (Camellia sinensis)
C15H14O6
KOFEIN BEZVODÝ  Akční cena
1,3,7-trimethylxanthin, 7-methyltheobromin
C8H10N4O2
KVERCETIN DIHYDRÁT
soforetin, meletin
C15H10O7 . 2 H2O
KYSELINA L-(+)-ASKORBOVÁ
vitamin C
C6H8O6
KYSELINA BARBITUROVÁ
2,4,6-trihydroxypyrimidin
C4H4N2O3
KYSELINA 1,3-DIMETHYLBARBITUROVÁ
C6H8N2O3
KYSELINA 3-INDOLYLMÁSELNÁ
kyselina indolmáselná, IBA
C12H13NO2
KYSELINA KOJOVÁ
5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-on
C6H6O4
KYSELINA MOČOVÁ
2,6,8-trihydroxypurin
C5H4N4O3
MELAMIN
triaminotriazin
C3H6N6
MELATONIN
N-acetyl-5-methoxytryptamin
C13H16N2O2
2-METHYLFURAN
silvan
C5H6O
1-METHYLIMIDAZOL
N-methylimidazol
C4H6N2
N-METHYLMORFOLIN
NMM
C5H11NO
2-METHYLTETRAHYDROFURAN
methyl-THF, Me-THF
C5H10O
4-METHYLUMBELLIFERON
7-hydroxy-4-methylkumarin, hymekromon
C10H8O3
5-METHOXYINDOL
C9H9NO
MORFOLIN
1-oxa-4-azacyklohexan, 1,4-oxazinan, tetrahydro-1,4-oxazin
C4H9NO
NARINGIN
C27H32O14
NIKOTIN
3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl], (-)-Nicotine
C10H14N2
N-OKTYL-2-PYRROLIDON
NOP
C12H23NO
PIPERIDIN
hexahydropyridin
C5H11N
PPO
2,5-difenyloxazol
C15H11NO
PYRIDIN
azabenzen
C5H5N
PYRIDOXAMIN DIHYDROCHLORID
4-(aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinmethanol dihydrochlorid
C8H15Cl2N2O2
PYRROLIDINDITHIOKARBAMÁT AMONNÝ
APDC
C5H9NS2 · NH3
PROPYLENKARBONÁT
1,2-propandiol cyklický karbonát
C4H6O3
2-PYRROLIDON
γ-butyrolaktam, γ-laktam
C4H7NO
RUTIN TRIHYDRÁT
trihydrát rutinu, kvercetin-3-rutinosid trihydrát, vitamín P trihydrát
C27H30O16 · 3 H2O
SKATOL
3-methylindol
C9H9N
TETRAHYDROFURAN  Akční cena
THF
C4H8O
1,2,4-TRIAZOL
pyrrodiazol
C2H2N3
TRYPAFLAVIN
akriflavinhydrochlorid
UMBELIFERON
7-hydroxykumarin
C9H6O3
XANTHOTOXIN
ammoidin, methoxsalen, 8-methoxypsoralen
C12H8O4