Výběr

Katalog

Makromolekulární látky

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ALGINÁT AMONNÝ
z mořských řas
(C18H23O19)nNH4
ALGINÁT SODNÝ
Pro biochemii
(C18H23O19)nNa
DAMMAR
Resina Dammar
ECOSURF™ SA-9  Akční cena
Alternativa k Tritonu X-100, neionogenní detergent.
Směs C6-C16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů.
ETHYLCELULÓZA
HEPARIN SODNÁ SŮL
z vepřové střevní sliznice
CHITOSAN
Částečně deacetylovaný chitin
KARBOXYMETHYLCELULÓZA, SODNÁ SŮL
KYSELINA ALGINOVÁ
(C6H8O6)n
METHYLCELULÓZA
Tylóza® 3000 P, methylhydroxyethylcelulóza
PAPAIN
z papayového latexu 30000 USP-U/mg
PEKTIN A
Extrakt jeblečného pektinu, z jablek
suchý extrakt
PEKTIN C
z citrusů
stupeň esterifikace asi 70 %
POLYAKRYLAMID
Flokulační činidlo
(C3H5NO)n
POLYANETOLSULFONAN SODNÝ
SPS
(C10H11NaO4S)n
POLYETHYLENGLYKOL 200 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 300 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 400 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 600 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 1000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 1500 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 2000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 4000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 6000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 8000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 10000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 20000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYSACHARÓZA 400
Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel
(C12H22O11)n · (C3H5ClO)n
POLYSTYREN
POLYVINYLACETÁT
polyacetoxyethylen
[CH2CH(O2CCH3)]n
Mowiol®4-88
Polyvinylalkohol, polyethenol
[-CH2CHOH-]n
POLYVINYLCHLORID
polychlorethen, PVC
(CH2CHCl)n
PROTAMIN SULFÁT
salmin sulfát, z lososího spermatu
PVP K 12
polyvinylpyrrolidon
(C6H9NO)x
PVP K 25
polyvinylpyrrolidon
(C6H9NO)x
PVP K 30
polyvinylpyrrolidon
(C6H9NO)x
PVP K 90
polyvinylpyrrolidon
(C6H9NO)x
TRITON® X 100
polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent
C34H62O11
TWEEN® 20  Akční cena
polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent
TWEEN® 40
polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent
TWEEN® 60
polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent
TWEEN® 80  Akční cena
polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent