Výběr

Katalog

Organické halogenderiváty

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

2-AMINO-4,6-DICHLORPYRIMIDIN
ADCP
C4H3Cl2N3
BENZOYLCHLORID
Cbz-Cl, benzenkarbonylchlorid
C7H5ClO
BENZYLCHLORID
α-chlortoluen
C7H7Cl
BROMBENZEN
C6H5Br
1,2-DICHLORBENZEN
o-dichlorbenzen
C6H4Cl2
1,2-DICHLORETHAN
ethylenchlorid, ethyl-1,2-dichlorid
C2H4Cl2
DICHLORMETHAN  Akční cena
methylenchlorid
CH2Cl2
4,4'-DIMETHOXYTRITYL CHLORID
DMT-Cl, 4,4'-dimethoxytrifenylmethyl chlorid
Činidlo pro zanesení chránící/stínící skupiny
C21H19ClO2
ETHYLBROMID
bromethan
C2H5Br
1-CHLORADAMANTAN
C10H15Cl
CHLORALHYDRÁT
2,2,2-trichlorethan-1,1-diol, trichloroacetaldehyd monohydrát
C2H3Cl3O2
p-CHLORANIL
2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzochinon
C6Cl4O2
CHLORBENZEN
fenylchlorid
C6H5Cl
CHLOROFORM  Akční cena
trichlormethan
CHCl3
3-CHLORO-4-FLUOROANILIN
CFA
C6H5ClFN
4-CHLOR-1-NAFTOL
Substát peroxidázy
C10H7ClO
JODOFORM
trijodmethan
CHI3
KYSELINA 2-AMINO-5-BROMBENZOOVÁ
5-bromoanthranilová kyselina
C7H6BrNO2
KYSELINA 2-AMINO-4-CHLORBENZOOVÁ
4-chloranthranilová kyselina
C7H6ClNO2
KYSELINA 5-CHLOR-2-NITROBENZOOVÁ
C7H4ClNO4
4-NITROBENZYLCHLORID
α-chlor-4-nitrotoluen
C7H6NO2Cl
4-NITROBENZYLBROMID
α-brom-4-nitrotoluen
C7H6NO2Br
PROPYLBROMID
brompropan
C3H7Br
1,1,2,2-TETRACHLORETHAN
acetylentetrachlorid
CHC2CHCl2
TETRACHLORETHYLEN
perchlorethylen
C2Cl4
TETRAMETHYLAMONIUM CHLORID
TMACl
C4H12ClN
2,2,2-TRIFLUORETHANOL
β,β,β-trifluoroethylalkohol
CF3CH2OH
TRICHLORETHYLEN
trichlorethen
C2HCl3