Výběr

Katalog

Organické látky dusíkaté

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETONITRIL  Akční cena
nitril kyseliny octové, methylkyanid
C2H3N
1-ADAMANTANAMIN HYDROCHLORID
amantadin hydrochlorid
C10H17N . HCl
AEBSF HYDROCHLORID  Akční cena
4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid
C8H10FNO2S . HCl
AMID KYSELINY MRAVENČÍ
formamid
CH3NO
4-AMINOBENZONITRIL
p-kyanoanilin
C7H6N2
2-AMINO-4,6-DICHLORPYRIMIDIN
ADCP
C4H3Cl2N3
2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL
N-(2-aminoethyl)ethanolamin
C4H12N2O
2-AMINO-1-FENYLETHANOL
α-(aminomethyl)benzylalkohol, fenylethanolamin
C8H11NO
ANILIN  Akční cena
aminobenzen
C6H7N
ANILINHYDROCHLORID
hydrochlorid anilinu
C6H8ClN
AZOMETHIN H HYDRÁT
azomethine-H ke stanovení boru
C17H12NNaO8S2 . xH2O
4-(BENZYLOXY)ANILIN HYDROCHLORID
4-aminofenyl benzyl ether hydrochlorid
C13H14ClNO
BIURET
karbamylurea
C2H5N3O2
DIACETYLMONOXIM
2,3-butandionmonoxim, butan-2,3-dionmonoxim
C4H7NO2
3,3'-DIAMINODIFENYLSULFON
3,3'-sulfonyldianilin, 3-aminofenylsulfon
C12H12N2O2S2
DIETHANOLAMIN
bis-β-(hydroxyethyl)-amin
C4H11NO2
DIETHYLAMIN
DEA
C4H11N
DIETHYLENTRIAMIN
2,2'-diaminodiethylamin, DETA
C4H13N3
DIFENYLAMIN
C12H11N
DIISOPROPYLAMIN
C6H15N
N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN
DIPEA, hunigova báze
C8H19N
N,N-DIMETHYLACETAMID  Akční cena
C4H9NO
N,N-DIMETHYLFORMAMID
C3H7NO
DIMETHYLGLYOXIM
diacetyldioxim, biacetyldioxim
Čugajevovo činidlo
C4H8N2O2
EGTA
kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová
C14H24N2O10
ETHANOLAMIN
2-aminoethanol, kolamine, monoethanolamin
C2H7NO
ETHYLAMIN HYDROCHLORID
hydrochlorid ethylaminu
C2H7N . HCl
ETHYLENDIAMIN
1,2-ethandiamin, 1,2-diaminoethan
C2H8N2
1,4-FENYLENDIAMIN
1,4-diaminobenzenC6H8N2
D-GALAKTOSAMIN HYDROCHLORID
Hepasamin®
pro experimentální generaci hepatitidy
C6H14ClNO5
D-(+)-GLUKOSAMIN HYDROCHLORID
chitosamin hydrochlorid
C6H14ClNO5
GUANIDIN HYDROCHLORID
hydrochlorid guanidinu
činidlo pro reverzibilní denaturaci a renaturaci proteinů
CH5N3 . HCl
GUANIDIN THIOKYANÁT
GTC
C2H6N4S
HEXAMETHYLENDIAMIN
1,6-diaminohexan
C6H16N2
HOMATROPIN HYDROBROMID
ester DL-endo-α-hydroxybenzenoctové kyseliny 8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl hydrobromid, tropine mandelate hydrobromide
C16H21NO3 . HBr
4-METHYL-3-NITROANILIN
3-nitro-p-toluidin, 3-nitro-4-methylanilin, 4-amino-2-nitro-toluen
C7H8N2O2
METOL
4-methylaminofenylsulfát
C14H18N2O2 . H2SO4
MOČOVINA
karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu
CH4N2O
m-NITROANILIN
3-nitroanilin, 1-amino-3-nitrobenzen
C6H6N2O2
o-NITROANILIN
2-nitroanilin, 1-amino-2-nitrobenzen
C6H6N2O2
p-NITROANILIN
4-nitroanilin, 1-amino-4-nitrobenzen
C6H6N2O2
o-NITROBENZALDEHYD
2-nitrobenzaldehyd
C7H2NO3
p-NITROBENZALDEHYD
4-nitrobenzaldehyd
C7H5NO3
p-NITROBENZYLALKOHOL
4-nitrobenzylalkohol
C7H7NO3
NITROBENZEN  Akční cena
C6H5NO2
m-NITROBENZONITRIL
3-kyano-1-nitrobenzen
C7H4N2O2
m-NITROFENOL  Akční cena
1-hydroxy-3-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENOL  Akční cena
1-hydroxy-4-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENYLGLYCEROL
1-(4-nitrofenyl)-1,2,3-propantriol
C9H11O5N
NITROMETHAN
CH3NO2
D(+)-PANTOTHENÁT VÁPENATÝ
vápenatá sůl vitaminu B5, Calcium D(+)-pantothenate
C18H32CaN2O10
D-PANTHENOL
D-pantothenylalkohol
C9H19NO4
PUTRESCIN
1,4-diaminobutan, tetramethylendiamin
C4H12N2
PUTRESCIN DIHYDROCHLORID
1,4-diaminobutan dihydrochlorid, tetramethylendiamin dihydrochlorid
C4H12N2 . 2HCl
SPERMIDIN
N-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin
C7H19N3
SPERMIN
muskulamin, neuridin
C10H26N4
SULFANILAMID
4-aminobenzenesulfonamid
C6H8N2O2S
TEMED
N,N,N`,N`,-tetramethylethylendiamin
C6H16N2
TETRAMETHYLAMONIUMCHLORID
C4H12ClN
THIOACETAMID
TAA, thioacetimidová kyselina
C2H5NS
THIOMOČOVINA
thiokarbamid
CH4N2S
o-TOLUIDIN
2-methylanilin
ke stanovení obsahu cukru v krvi
C7H9N
TRIBUTYLAMIN
N,N-dibutyl-1-butanamin
C12H27N
TRIETHANOLAMIN
TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin
C6H15NO3
TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID
TEA-HCl, tris-(2-hydroxyethyl)-ammoniumchlorid
C6H15NO3 . HCl
TRIETHYLAMIN
N,N-diethylethan amin, TEA
C6H15N
TYRAMIN HYDROCHLORID
4-(2-aminoethyl)fenol hydrochlorid, tyrosamin hydrochlorid
C8H12ClNO
VANILYLAMID KYSELINY PELARGONOVÉ
nonylvanylamid, také známý jako umělý kapsaicin
C17H27NO3