Výběr

Katalog

Organické látky dusíkaté

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

DIACETYLMONOXIM
2,3-butandionmonoxim, butan-2,3-dionmonoxim
C4H7NO2
1,4-DIISOKYANATOBUTAN
BDI, 1,4-butandiisokyanát, tetramethylendiisokyanát
C6H8N2O2
DIMETHYLGLYOXIM
diacetyldioxim, biacetyldioxim
Čugajevovo činidlo
C4H8N2O2