Výběr

Katalog

Organické látky kyslíkaté

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ANISOL
methoxybenzen, fenylmethylether
Aromatický stavební blok pro syntézu
C7H8O
4-(BENZYLOXY)ANILIN HYDROCHLORID
4-aminofenyl benzyl ether hydrochlorid
C13H13NO · HCl
terc-BUTYLMETHYLETHER
MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan
C5H12O
CYKLOPENTYLMETHYLETHER
CPME, methoxycyklopentan
C6H12O
DIACETYLMONOXIM
2,3-butandionmonoxim, butan-2,3-dionmonoxim
C4H7NO2
DIETHYLETHER
C4H10O
DIISOPROPYLETHER
isopropylether, IPE
C6H14O
1,2-DIMETHOXYETHAN
dimethylglykol
C4H10O2