Výběr

Katalog

Oximetry, stanovení BSK

Oximetr EDGE®DO | HANNA

Sestava s kyslíkovou sondou se zabudovaným teplotním čidlem pro měření rozpuštěného kyslíku (DO)

Oximetr stolní laboratorní 9500 | JENWAY

Digitální přístroj s grafickým LCD displejem pro měření rozpuštěného kyslíku, umožňuje měření BSK (BOD)

Systém pro stanovení BSK | VELP

Senzor pro nasazení na kultivační láhev pro stanovení biochemicky spotřebovatelného kyslíku

Oxitest | VELP

Reaktor pro rychlé stanovení oxidační stability látek metodou indukční periody