Výběr

Katalog

Prvky, kovy a slitiny

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ANTIMON
Sb
BISMUT
práškový
Bi
BROM
Br
CÍN
Sn
GALLIUM
Ga
HLINÍK
Al
HOŘČÍK
Mg
INDIUM
In
JÓD
I2
KADMIUM
Cd
KOBALT
Co
MANGAN
Vločky
Mn
MĚĎ
Cu
MOSAZ
slitina mědi a zinku
CuZnx
NIKL
Ni
Směs NIKL-HLINÍK
1:1 směs pro syntézu Raneyova niklu, prášková
Ni:Al
OLOVO
Pb
PALLADIUM
Pd
PLATINA
Pt
RTUŤ
Hg
SELEN
Peletky
Se
SÍRA
S
SODÍK
v parafínovém oleji
Na
STŘÍBRO
Ag
UHLÍK
grafit
přírodní, amorfní, vhodný jako absorbent, lubrikant kovů a pro černění kovů
C
VÁPNÍK
Granulovaný
Ca
WOODŮV KOV
Pro kovové lázně
slitina s nízkým bodem tání (Bi 50 %, Cd 12,5 %, Pb 25 %, Sn 12,5 %).
WOLFRAM
Práškový, mesh 325
W
ZINEK
Zn
ZLATO
Au
ŽELEZO
Fe
CHROM
Cr