Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

  • Rychlá, jednoduchá a efektivní izolace pomocí kolonek (doba izolace cca 15 minut; kromě lytického procesu)
  • Výsledná koncentrace až 65 µg gDNA, závisí na typu vzorku
  • Izolovaná DNA neobsahuje RNA nebo proteiny a může být přímo využita pro všechny standardní následné aplikace