Médium IMDM pro rychle rostoucí buňky

  • Všechny varianty obsahují HEPES pro dostatečné pufrování.