Kyveta s víčkem pro barvení preparátů na podložním skle