Snadno výměnitelné držáky pro mikrotitrační destičky a různé typy zkumavek a nádobek