Digitální konduktometr a pH metr pro současné měření obou hodnot

  • Dva nezávislé kanály - současně zobrazuje měřené hodnoty pH a vodivosti
  • Velký grafický displej se šesti segmenty pro čtení hodnot pH, mV a pomocných informací
  • Hodnoty teploty z ATC samostatně pro každou sondu
  • Automatické přepínání vodivostních rozsahů
  • Automatické rozpoznávání kalibračních roztoků 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS
  • Manuální zadávaní vlastních hodnot kalibračních roztoků a konstanty cely
  • Pro náročné vědecké a výzkumné měření - odpovídá protokolům podle GLP a ISO 9000