Zabraňuje vylití míchadla

  • Oválný přidržovač udrží míchadlo dlouhé až 80 mm