ROTI® značkový slovníček

Autor: Marketing Uveřejněno: 02.06.2019

ROTI® je univerzální značka produktů a skupin produktů společnosti CARL ROTH GmbH - výrobce a distributora kvalitních a vysoce čistých laboratorních chemikálií.

ROTI® je univerzální značka produktů a skupin produktů společnosti CARL ROTH GmbH - výrobce a distributora kvalitních a vysoce čistých laboratorních chemikálií.

ROTI® značky vám pomohou rychle se zorientovat v typech chemikálií, pro jakou aplikaci jsou určeny nebo o jakou čistotu se jedná

ROTI®garose agarózy a další produkty z agarózy (např. kolony připravené k okamžitému použití)
ROTICHROM® CHR referenční látky pro TLC bez chromatogramu
ROTICHROM® ~CHR referenční látky pro TLC bez chromatogramu o nižší čistotě
ROTICHROM® GC referenční látky pro GC
ROTICHROM® HPLC referenční látky pro HPLC
ROTICHROM® TLC referenční látky pro TLC
ROTIDRY® suchá (bezvodá) rozpouštědla
ROTIDRY®Sept suchá (bezvodá) rozpouštědla v láhvi opatřené septem
ROTI®METIC  
vysoce čisté kovy a jejich sloučeniny s čistotou vyšší než 99,9 %
ROTI®NANOMETIC nanoprodukty
ROTIPHORESE® produkty určené primárně pro využití v elektroforéze
ROTIPURAN®
kyseliny a zásady, většina odpovídá čistotě p.a., ACS, ISO 
ROTIPURAN® Ultra vysoce čisté kyseliny a zásady, obsah kovů je obvykle menší než 100 ppt
ROTIPURAN® Supra vysoce čisté kyseliny a zásady, obsah kovů je obvykle menší než 10 ppb
ROTI®REMETIC
vysoce čisté kovy vzácných zemin a jejich sloučeniny, čistota vyšší než 99,9 % TREO
ROTISOLV® rozpouštědla
ROTISOLV® Headspace Grade ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)
ROTISOLV® HPLC rozpouštědla pro HPLC
ROTISOLV® UV/IR rozpouštědla pro Ultra HPLC využívající UV detekci, nebo další chromatografické a spektroskopické aplikace

Speciální čistoty a co která zkratka znamená

 

ACS 
produkt svou kvalitou vyhovuje požadavkům ACS (The Americal Chemical Society)
BioScience-Grade reagencie vysoké čistoty, u kterých jsou primárně sledované parametry, které jsou důležité pro využití v molekulární biologii
Blotting-Grade reagencie vysoké čistoty, u kterých jsou primárně sledované parametry, které jsou důležité pro "blotting" aplikace
BP produkty testované v souladu s "British Pharmacopoeia"
CELLPURE® vysoce čisté chemikálie s nízkým obsahem endotoxinů, vhodné pro buněčné kultury
ISO produkt je analyzován dle norem ISO (The International Organization for Standardization)
Ph.Eur. produkty testované v souladu s "European Pharmacopoeia"
Ph.Hel. produkty testované v souladu s "Pharmacopoeia Helvetica"
PUFFERAN® velmi čisté a pečlivě kontrolované speciální biologické pufry
USP produkt svou kvalitou vyhovuje požadavkům USP (The United States Pharmacopeia)