Pro purifikaci a koncentraci biomolekul a pro purifikaci roztoků

  • Vhodné pro nukleové kyseliny, proteiny/peptidy, jiné biomolekuly >6 kDa a velmi malé biočástice
  • Kolonky mohou nahradit standardní techniky jako je precipitace, dialýza, gelová purifikace, kolonková chromatografie, centrifugace v hustotním gradientu, aj.
  • Jemná metoda, proteiny zůstanou v nativním stavu a enzymaticky aktivní
  • Vhodné i pro značené próby (fluorescenčně, izotopově, chromogenně)
  • Systém pro ultrafiltraci biomolekul bez rizika cross-kontaminace jednotlivých vzorků
  • Barevně odlišené membránové kolonky (4 barvy podle 4 typů MWCO)