Střičky s barevně kódovaným odvětrávaným víčkem z PP

  • PTFE membrána ve víčku zabraňuje vzniku přetlaku v lahvičce
  • Díky integrované výtokové trubičce nehrozí, oproti standardní střičce, kontaminace vzniklá odložením vnitřní trubičky během doplňování
  • Popsané anglicky, francouzsky, německy a španělsky
  • Značení dle GHS, NFPA, H a P věty