Změny v použití Tritonu X-100 a alkylfenolethoxylátů

Autor: P-LAB Uveřejněno: 16.11.2020

Od 4. ledna 2021 vstupuje v platnost rozšíření přílohy XIV nařízení EU REACH, které reguluje použití alkylfenolethoxylátů (APE).

Detergenty jsou běžnou součástí mnoha laboratoří a aplikací. Kromě těžkého průmyslu je najdeme velmi často v laboratořích s LifeScience zaměřením, kde je jedním z nejběžnějších doposud používaných detergentů Triton X-100.

Od 4. ledna 2021 vstupuje v platnost rozšíření přílohy XIV. nařízení EU REACH, které reguluje použití alkylfenolethoxylátů (APE), skupiny, do níž spadá i  Triton X-100. Od té chvíle bude jeho použití možné pouze v omezené míře – ve výzkumu a vývoji (R&D) a nebude možné jej používat pro rutinní aplikace.

Více informací o nařízení se dozvíte na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Triton X-100 si získal velkou oblibu pro své široké spektrum použití. Nejčastěji se v LifeScience laboratoři setkáváme s využitím při lyzování buněk, s cílem extrakce obsahu, nebo v případě nutnosti penetrace buněk. Naši zákazníci ho také hojně využívají do lyzačních pufrů při extrakci DNA. Svou nezastupitelnou roli má například i u biofarmak, kde jako detergent inaktivuje lipidový obal virů (u virů např. HIV, Hepatitidy typu B či C).

Jenže, co bude, až Triton X-100 nebude?

V P-LAB si uvědomujeme, jaké komplikace může výpadek Triton X-100 způsobit, a proto vám s předstihem přinášíme alternativní řešení. Funkčně podobnými produkty jsou zejména TERGITOL™ 15-S-9 a ECOSURF™ SA-9, což nyní můžete posoudit sami.

A aby změny tolik nebolely, připravili jsme speciální slevu a do konce roku si je můžete pořídit o 30 % levněji.

 

POROVNÁNÍ PRODUKTŮ 

 

Triton® X-100

TergitolTM 15-S-9

EcosurfTM SA-9

Chemické složení

Oktylfenol ethoxylát

Směs C11-15 ethoxylovaných sekundární alkoholů

Směs C6-16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů

Typ surfaktantu

Neiontový

Neiontový

Neiontový

Bod zákalu 1
[°C]

66

60

57

HLB 2

13,4

13,3

11 až 13

pH

6
(5% vod. roztok)

7,1
(1% vod. roztok)

7,1
(1% vod. roztok)

Viskozita

240 cP
(25 °C)

60 cP
(25 °C)

30,225 cSt
(40 °C)

Hustota
[g/ml]

1,061
(při 25 °C)

1,006
(při 20 °C)

0,983
(při 40 °C)

CMC 3
[
ppm]

189

52

22

Povrchové napětí
[dyn/cm]

33

30

29

Pěnivost (výška) 4
[mm]

128/107

124/43

100/20

1) 1% vodný roztok
2) Hydrofilně-lipofilní rovnováha
3) (Kritická koncentrace micel), při 1 % aktivních látek, 25 °C
4) Ross-Miles výška pěny: při 0,1 % aktivních látek, 25 °C, začátek/5 min